Zwrot zakupionego towaru 

Aby zwrócić otrzymany towar należy pobrać oraz wypełnić formularz znajdujący się do pobrania poniżej:

Dokument w formacie *.doc

Dokument w formacie *.pdf

Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza na adres info@winshop.pl.

Pamiętaj! Towar musi zostać odesłany w stanie niepogorszonym od momentu otrzymania, w oryginalnym opakowaniu.