Szanowni Klienci, trwają prace techniczne nad sklepem. W przypadku problemów ze złożeniem zamówienia prosimy o kontakt pod adresem info@winshop.pl lub o kontakt telefoniczny pod numerem +48 513 583 221

Woda demineralizowana jest całkowicie czystą wodą, pozbawioną wszelkich składników mineralnych. Ilość substancji w wodzie możemy zbadać miernikiem TDS (total dissolved solids – suma substancji rozpuszczonych). Poziom jej czystości podawany jest w PPM (parts per milion – ilość części na milion). Jeśli PPM wynosi 0 woda jest całkowicie zdemineralizowana. W pełni oczyszczona woda zapewnia fantastyczne rezultaty podczas mycia okien i elewacji – redukuje elektrostatyczność, świetnie doczyszcza bez środków chemicznych, nie pozostawia smug i zacieków po odparowaniu. Technologię Water Fed wykorzystuje się to mycia przeszkleń, paneli fotowoltaicznych, pylonów reklamowych, żaluzji, metalowych konstrukcji oraz gładkich elewacji do wysokości 24 metrów. 

Na kompletny system do mycia wodą demineralizowaną (Water Fed) składa się urządzenie do demineralizacji wody, kij wykonany najczęściej z włókna węglowego oraz szczotka z miękkim włosiem. Wszystko połączone jest ze sobą za pomocą węży. Aby uzyskać idealny efekt mycia istotne są dwie kwestie:

  • Pierwszą z nich jest woda demineralizowana, czyli taka, która nie posiada żadnych składników mineralnych i jest idealnie czysta. 
  • Druga kwestią natomiast jest dokładne usunięcie całości zabrudzeń z mytej powierzchni oraz wszystkich zakamarków

Wyróżniamy dwa rodzaje systemów filtrujących:

  • DI (deionisation) – filtracja odbywa się poprzez przepływ wody przez zbiornik wypełniony żywicą dejonizacyjną. Żywica ulega zużyciu i podlega wymianie na nową. To rozwiązanie sprawdza się najlepiej w rejonach o niskiej wartości PPM oraz w przypadku rzadszego korzystania z systemu. 
  • RO (reverse osmosis) – główna filtracja odbywa się poprzez proces odwróconej osmozy. Membrana, która jest najważniejszym narzędziem tego systemu, poprzedzona jest prefiltrami, które chronią ją przed nadmiernym oraz zbyt szybkim zużyciem. Zbiornik lub filtr dejonizacyjny znajduje się na końcu systemu i oczyszcza wodę wychodzącą z membrany z ~15 PPM do 0 PPM.

Tabela z porównaniem kosztów obsługi systemu RO/DI (Reos ONE) oraz systemu DI: